Blog

Artykuły

Promesa leasingowa a dotacje unijne

Przy projektach badawczo-rozwojowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej leasing jest jedną z coraz częściej wybieranych form finansowania środków trwałych. Ta opcja pozwala leasingobiorcy na wejście w stałe posiadanie sprzętu, bez...

czytaj dalej

Rodzaje leasingu kwalifikowalne w dofinansowaniu

Dofinansowania unijne pozwalają na finansowanie sprzętu na różne sposoby, takie jak amortyzacja, wynajem lub leasing. Amortyzacja urządzenia wymaga jego zakupu ze środków własnych. Może to być problematyczne ze względu na brak odpowiedniej kwoty na...

czytaj dalej