Leasing dedykowany zakupom urządzeń
finansowanych z Funduszy Europejskich i do projektów BiR
Finansujemy technologię

Umożliwiamy pokrycie kosztu zakupu urządzenia w znaczącej części z budżetu projektu. Przygotowujesz się do pozyskania dotacji lub już otrzymałeś grant i chcesz jak najkorzystniej zakupić potrzebne urządzenia?

3

Dlaczego leasing to korzystny sposób zakupu urządzenia w dofinansowanym projekcie?

Konkursy B+R finansowane ze źródeł europejskich pozwalają na 3 sposoby pozyskania sprzętu:
– amortyzacja,
– wynajem,
– leasing.

Leasing jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na wejście w stałe posiadanie sprzętu, bez konieczności dużego wkładu własnego. Umożliwia sfinansowanie inwestycji z pieniędzy projektowych w największej części spośród dostępnych opcji.

  • Amortyzacja zakupionego urządzenia wymaga zakupu urządzenia ze środków własnych i późniejsze rozliczanie w dofinansowaniu zgodnie z kwotami amortyzacji.
  • Wynajem urządzenia nie zapewnia stałego dysponowania nim; zasób jest tracony po zakończeniu projektu.
  • Standardowo leasingi trwają dłużej niż projekt, przez co w większości wypadków z dofinansowania można sfinansować tylko część zakupu.
  • Z nami zakupisz urządzenie, finansując znaczącą jego część z dofinansowania poprzez leasing. Harmonogram spłaty dopasowujemy elastycznie do etapów i czasu trwania projektu, maksymalizując poziom dofinansowania.
  • Znając dobrze zasady dotacji B+R, minimalizujemy koszty finansowe, optymalnie wykorzystując dofinansowanie. Leasingobiorca po zakończonym projekcie opłaca tylko wartość wykupu urządzenia.

Rozwiązujemy problemy klientów, które znamy z własnych doświadczeń

Czym RnD Leasing różni się od tradycyjnej spółki leasingowej?

R

Rozumiemy działanie grantów. Umożliwiamy finansowanie urządzeń ze środków dotacji na wyższym poziomie, niż tradycyjny leasing.

R

Standing, wyniki finansowe są dla nas mniej ważne niż w innych firmach leasingowych. Udzielamy leasingu na podstawie oceny projektu, warunków płatności, harmonogramu.

Wywodzimy się ze środowiska projektów badawczych

Zrozumiała i szybka współpraca

R

Pomagamy również na etapie przed wnioskowaniem. Konsultujemy jak dostosować projekt do najkorzystniejszego planu zakupu urządzenia.

R

Harmonogram spłaty dopasowujemy do transz dofinansowania i terminów w projekcie.

R

Jako nieliczni z łatwością finansujemy sprzęty nietypowe dla leasingu, potrzebne w projektach B+R. Wtryskarki, mikroskopy, drukarki 3D i każdy inny sprzęt, którego potrzebujesz, aby tworzyć innowację.

R

Udzielamy wsparcia w negocjacjach z dostawcą.

R

Całość procedury udzielenia leasingu jesteśmy w stanie przeprowadzić w ciągu nawet 2 tygodni przy dobrej komunikacji.

R

Umożliwiamy spłatę nawet do 90% kapitału w 1. roku.

Przypadki użycia

wtryskarka

Wtryskarka Arburg Allrounder 470E Golden Electric

Nasz klient zwrócił się do nas w ostatnim roku dofinansowania. Wspólnie ustaliliśmy harmonogram spłat najwygodniejszy dla klienta, który umożliwił spłatę leasingu jeszcze przed planowanym końcem programu.
Wtryskarka umożliwia naszemu klientowi pracę nad projektami R&D i aktualnie wykorzystywana jest do prototypowania rozwiązań akustycznych.

drukarka

Drukarka 3D Hewlett-Packard

Dzięki zrozumieniu potrzeby klienta przez naszych specjalistów oraz wsparciu w wyborze producenta drukarki 3D, nasz klient może realizować wysokojakościową produkcję małoseryjną w projektach R&D.

mikroskop

Mikroskop DualBeam (FEI Helios NanoLab 600i)

Wsparliśmy naszego klienta w procesie składania wniosku o dofinansowanie. W krótkim czasie mógł on sfinansować potrzebny naukowcom Mikroskop SEM. Dzięki wykorzystaniu wiązki jonów Ga+ umożliwia on obrazowanie oraz obróbkę powierzchni struktur w mikro i nanoskali.

skaner 3d

Skaner 3D

Rozumiemy, że przyszłość trudno przewidzieć. Dlatego jesteśmy elastyczni i harmonogram spłat dopasowujemy indywidualnie pod potrzeby klienta, uwzględniając możliwe opóźnienia. Dzięki temu nasz klient, któremu sfinansowaliśmy zakup skanera 3D, może wykonywać precyzyjne pomiary maszyn, czy nawet hal przemysłowych.

Proces współpracy

Wariant rozpoczęcia współpracy z RnD Leasing przed rozpoczęciem dofinansowania jest korzystniejszy dla beneficjenta, ponieważ umożliwia optymalizację wniosku.

Infografika przedstawiająca procesu współpracy z RnD Leasing

Chcesz niezobowiązująco omówić zakup urządzeń w swoim projekcie?

Przygotuj na początek informacje o potrzebnym urządzeniu i dofinansowaniu, z którego chcesz skorzystać.
Skontaktuj się w dowolnej formie, aby zgłosić informacje zakupowe lub aby dowiedzieć się więcej o naszej formie działania.