FAQ leasingobiorcy

Poradnik zakupów B+R w w dofinansowaniu

Zebraliśmy najważniejsze porady w pigułce dla organizacji, które prowadzą / planują prowadzić projekt grantowany i chcą efektywnie skorzystać z dofinansowania.

Bazę wiedzy chcemy rozwijać wraz z rosnącą ilością najczęściej pojawiających się pytań. Dlatego jeśli tylko masz pytanie związane z zakupem urządzeń w dofinansowaniu lub o samym leasingu, nie wahaj się przesłać pytanie do nas!

kontakt@rndleasing.pl z dopiskiem w tytule: FAQ

Jakie są dostępne formy zakupu środków trwałych w projekcie podlegające dofinansowaniu?

W projektach B+R przewidziane są 3 formy finansowania maszyn i aparatury badawczej, które są kosztem kwalifikowalnym – podlegającym dofinansowaniu:

Wynajem – wykorzystanie maszyny jedynie w trakcie trwania projektu, konieczność zwrotu po projekcie. Koszt wynajmu jest uzależniony od poziomu dofinansowania. Wyzwaniem pozostaje znalezienie dostawcy, który postanowi wynająć drogi, często personalizowany sprzęt.

Amortyzacja – polega na zwrocie utraconej wartości maszyny w trakcie trwania projektu. Konieczność zakupu urządzenia za środki własne na początku okresu dofinansowania. Zwrot jest uzależniony od stawki amortyzacyjnej — w przypadku maszyn B+R często poniżej 50% wartości.

Leasing – jest to najefektywniejsza forma finansowania maszyn w dofinansowaniach. Część kapitałowa rat leasingowych podlega dofinansowaniu.
Leasing w projektach B+R jest często pomijany w procesie pozyskiwania dofinansowania przez ograniczenia opisane w pkt. 2.

Każda z powyższych form wiąże się z inwestycją kapitału po stronie beneficjenta.

RnD Leasing obniża koszty do minimum. Sprawdź korzyść dla swojej firmy pod linkiem.

Na jakie problemy można napotkać, starając się o leasing na urządzenia R&D?

Na rynku istnieją dwie główne bariery dla firm zainteresowanych leasingiem w projektach badawczo- rozwojowych.

Przyszli oraz obecni beneficjenci to często start-upy, niosące swą elastycznością świeże idee, którymi chcą zmienić świat. Z punktu widzenia klasycznych instytucji finansujących są to podmioty gospodarcze bez historii kredytowej, zasobów własnych, często z niskim kapitałem zakładowym. Przekłada się to na bardzo niski scoring bankowy, który uniemożliwia choćby przeprocesowanie wniosku o leasing.

Innowacje to również przedmiot zainteresowania dojrzałych firm, które dzięki dofinansowaniom chcą wzmocnić swoją konkurencyjność poprzez doskonalenie procesów oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów. Mimo ugruntowanej pozycji oraz pozytywnemu scoringowi bankowemu na drodze do leasingu stoi, w ocenie banków, trudno zbywalna, skomplikowana maszyna.

Właśnie te środki trwałe są niezbędne do osiągnięcia celów badawczych i jednocześnie nieosiągalne do sfinansowania leasingiem w klasycznej instytucji finansowej. RnD Leasing powstało po to, by znieść te bariery!

Jakie urządzenia można leasingować, korzystając z dofinansowania?

Przedmiotem leasingu może być każdy środek trwały, którego wykorzystanie jest uzasadnione we wniosku o dofinansowanie, służy celom w nim postawionym i wpisuje się w katalog wydatków dopuszczonych do dofinansowania w danym konkursie. Oznacza to, że leasingować można zarówno sprzęt badawczy jak i taki, który służyć będzie uruchomieniu produkcji (w zależności od rodzaju projektu). Mogą to być przykładowo mikroskopy, sonary, maszyny CNC, drukarki 3D. Tradycyjne instytucje finansowe widzą zagrożenie w finansowaniu takiego sprzętu, nie znając ich specyfiki i bardzo często nie udzielają zgody na leasing. Na bazie własnych doświadczeń z tymi problemami, RnD Leasing stworzył usługę leasingu dopasowanego do projektów B+R.

Jakiej wysokości koszty z tytułu leasingowania urządzeń w dofinansowaniu ponosi beneficjent?

Jest to wypadkowa poziomu dofinansowania konkretnego projektu oraz odsetek naliczanych za usługę leasingu. Od poziomu wiedzy oraz elastycznego podejścia zależy, czy oferowane finansowanie zredukuje te koszty do minimum. Przy dużej wartości przedmiotu leasingu różnica w kosztach może wynosić dziesiątki, czasem setki tysięcy złotych.

RnD Leasing rozumie zarówno potrzeby przedsiębiorcy jak i specyfikę dofinansowań. Konsultacja z ekspertem pozwoli oszacować możliwą oszczędność wynikającą z elastycznego leasingu RnD Leasing.

Dlaczego leasing z RnD Leasing to korzystny sposób zakupu urządzenia w dofinansowanym projekcie?

RnD Leasing reprezentuje nowe, elastyczne podejście do finansowania. W odróżnieniu od tradycyjnych instytucji finansowych umożliwia finansowanie niezależnie od scoringu bankowego czy przedmiotu leasingu — skomplikowanych maszyn i aparatury badawczej. Rozumiemy w praktyce, jak działają dofinansowania B+R, co sprawia, że jesteśmy w stanie nawet w 2 tygodnie ustalić wszelkie formalności.

Niesiemy wsparcie, którego sami potrzebowaliśmy.